Accessibilitat

DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

CUINA OBERTA s’ha compromés a fer accessible el seu lloc web d’acord amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 2016.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://valenciacuinaoberta.com/, excloent els continguts incrustats provinents d’altres dominis.

Situació de compliment

En el moment de realitzar l’última anàlisi d’accessibilitat de la web, el lloc web és conforme amb el RD 1112/2018.

Possible contingut no accessible a revisar en el futur amb el desenvolupament de la web

El contingut que es recull a continuació haurà de ser avaluat de forma periòdica, ja que este projecte podria ser administrat per un equip no especialitzat en edició web:

a. Falta de conformitat amb el RD 1112/2018:

  • Pot haver-hi falles puntuals en alguna pàgina web, com ara imbricació incorrecta d’elements, presència d’alguna enllaç trencat, paràgrafs sense el marcatge correcte, o algun salt en els nivells de capçalera [requisit número 9.1.3.1 informació i relacions, de la Norma UNE-EN 301549:2019].
  • Poden existir imatges sense l’etiqueta «alt» omplida en les últimes notícies pujades, però s’establiran revisions periòdiques i es subsanaran el més prompte possible.

b. Càrrega desproporcionada:

  • Caldrà comprovar la mida ajustada dels elements multimèdia que es pugen en un futur a la web. No obstant això, s’han inclòs limitacions de programari perquè no ocorra.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La declaració va ser realitzada inicialment el 30 d’octubre de 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració va ser l’avaluació per part de l’empresa desenvolupadora Portfolio Multimedia, S.L, assegurant el compliment tècnic de les normes WCAG 2.1 en el seu nivell AA, així com la norma UNE-EN 301549 vigent.

Última revisió de la declaració: 31 d’octubre de 2023.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat, com ara:

  • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’este lloc web
  • transmetre altres dificultats d’accés al contingut
  • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

Procediment d’aplicació

A través del correu electrònic de contacte cuinaoberta@valenciacuinaoberta.com indicant en l’assumpte «Comunicació sobre Accessibilitat».

Les comunicacions seran rebudes i tractades per l’equip adscrit en cada moment a VALENCIA CUINA OBERTA.

Contingut opcional

Aquest lloc web compleix amb les especificacions del segl d’accessibilitat a10.org

segl d'accessibilitat a10.org

 

 

 

El lloc web està optimitzat per a les últimes versions vigents de FireFox, Chrome i Safari. La resolució web mínima recomanada és de 1280×1024.

Este lloc web està dissenyat per a la seua visualització Responsive, amb la qual cosa es visualitza de forma òptima en els dispositius tablet i mòbils. En estos dispositius està optimitzat per a la seua visualització en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile i Safari mobile.